Historisk arkiv

Med god margin mot energimål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Det er gledelig å se at satsingen på energiomleggingen gir resultater, sa olje- og energiminister Odd Roger Enoksen da han i dag fikk overlevert Enovas resultatrapport for 2006 fra administrerende direktør Eli Arnstad. (28.02.07)

- Det er gledelig å se at satsingen på energiomleggingen gir resultater, sa olje- og energiminister Odd Roger Enoksen da han i dag fikk overlevert Enovas resultatrapport for 2006 fra administrerende direktør Eli Arnstad.

Enova er Regjeringens viktigste verktøy i satsingen på energisparing og produksjon av fornybar energi. De skal jobbe langsiktig mot målbare resultater. Enova rapporterer samlede kontraktfestede resultater på 8,3 TWh for perioden 2001 til 2006. Målet for 2006 var 7 TWh, og dette er dermed nådd med god margin.

Enova har nå vært Regjeringens hovedverktøy i arbeidet med energiomlegging i 5 år. I de senere år har Enova disponert omkring 700 millioner kroner per år. Slik langsiktighet er svært viktig i energisektoren der det tar tid fra et prosjekt ligger på tegnebrettet til det står ferdig. I 2006 ble det sluttrapportert 1,4 TWh fra gjennomførte prosjekter. Regjeringen har besluttet å styrke energiarbeidet og i 2007 vil Enova vil disponere omlag 1,1 milliarder kroner i 2007 og over 1,6 milliarder fra 2010. Den økte satsingen finansieres gjennom et Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering som ble opprettet fra nyttår i år.

-Det er betryggende at Enova nå kan rapportere om et betydelig antall ferdigstilte prosjekter, sier Odd Roger Enoksen. De resultatene som er presentert i dag viser at det har vært klokt av Regjeringen å styrke dette arbeidet. En økt satsing på energiomlegging og fornybar energi er nødvendig for å møte framtidens krav til en sikker og miljøvennlig energiforsyning. Regjeringens overordnede mål er 30 TWh fornybar energi og energieffektivisering i 2016.

Enovas resultat- og aktivitetsrapport 2006 kan lastes ned på Enovas hjemmesider.

Olje- og energidepartementets pressevakttelefon: 415 73 500