Historisk arkiv

Medhold i klagen til Industrikraft Møre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Industrikraft Møre (IKM) medhold i klagen på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om avslag på energikonsesjon til et gasskraftverk på Elnesvågen i Fræna kommune.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Industrikraft Møre (IKM) medhold i klagen på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om avslag på energikonsesjon til et gasskraftverk på Elnesvågen i Fræna kommune. 

- Jeg synes det er viktig å legge til rette for å få fram nye energiprosjekter uten klimagassutslipp i Norge. Konsesjonen forutsetter CO2-håndtering fra dag én. Ut fra en helhetsvurdering har jeg bestemt at det skal gis energikonsesjon til Industrikraft Møre, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. 

IKM søkte i desember 2006 om anleggskonsesjon etter energiloven for bygging og drift av et 450 MW gasskraftverk uten CO2-håndtering lokalisert på Elnesvågen i Fræna kommune. NVE avslo i vedtak av 6. mars 2008 IKMs konsesjonssøknad. Vedtaket ble påklaget av IKM i brev av 8. april 2008.

Miljøverndepartementet ga 15. mai 2009 utslippstillatelse etter forurensingsloven og klimakvoteloven med krav om at det skal installeres teknologi for CO2-fangst og –lagring på kraftverket fra første dag. Staten skal ikke gi økonomisk støtte til CO2-håndteringen.

Saken vil nå oversendes NVE som vil fatte nytt vedtak i saken.