Historisk arkiv

Regjeringen øker Tilskuddsordningen for husholdninger fra 40 millioner kroner til 110 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag besluttet å styrke Tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011. Ordningen forvaltes av Enova og er rettet mot tiltak som begrenser avhengigheten av strøm til oppvarming. Løsningene gir mindre eksponering mot høye strømpriser.

Regjeringen har i dag besluttet å styrke Tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011. Ordningen forvaltes av Enova og er rettet mot tiltak som begrenser avhengigheten av strøm til oppvarming. Løsningene gir mindre eksponering mot høye strømpriser.

- Denne ekstraordinære bevilgningen innebærer nesten en tredobling av satsingen rettet mot husholdninger i 2011. Jeg vil særlig oppfordre folk i områder med anstrengt kraftsituasjon om å søke midler fra ordningen. Vi støtter tiltak som bidrar til lavere strømforbruk og mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Gjennom ordningen gis det støtte til inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader ved kjøp av pelletskaminer, pelletskjeler, sentrale styringssystemer, solfangere for tappevannsoppvarming og varmepumper (med unntak av luft-til-luft varmepumper). Maksimalt støttebeløp til pelletskaminer og sentralt styringssystem er kr 4 000. Maksimalt støttebeløp til solfangere, varmepumper og pelletskjeler er kr 10 000.

Det er viktig å søke om støtte før man går i butikken og handler. Det er mulig å søke over internett på Enovas hjemmesider (www.enova.no). Der er det også mer informasjon.  

Spørsmål om ordningen kan også rettes til Enovas svartjeneste på telefon 800 49003, eller til [email protected].