Forsiden

Historisk arkiv

Felles krafttak for bedre miljø i regulerte vassdrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tar nå et felles krafttak for å bedre miljøet i regulerte vassdrag samtidig som det tas hensyn til kraftproduksjonen.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tar nå et felles krafttak for å bedre miljøet i regulerte vassdrag samtidig som det tas hensyn til kraftproduksjonen.

Olje- og energidepartementet gir i samråd med Miljøverndepartementet ut retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. Vilkårene i konsesjoner for 340 vannkraftverk kan revideres innen 2022.

- Et hovedformål med revisjon er miljøforbedringer i de regulerte vassdragene våre, i tillegg til å modernisere gamle vilkår.  Dette er viktig med tanke på å finne en fornuftig balanse mellom effektiv utnyttelse av vannkraften og samtidig ivareta miljøforholdene i regulerte vassdrag, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet setter også i gang et prosjekt som skal gå gjennom alle de aktuelle konsesjonene for å prioritere vassdrag der det kan være aktuelt med vannslipp. Denne prioriteringen skal baseres både på mulige miljøforbedringer og en vurdering av redusert produksjon. Enkelte regulerte elver vil kunne få mer vann, og det er derfor en viktig oppgave å prioritere vannet der det gir mest igjen for miljøet.

Prosjektet skal samtidig vurdere miljøforbedringer i sammenheng med realistiske muligheter for ny produksjon gjennom opprustning og skånsomme utvidelser av eksisterende anlegg. Gjennomgangen skal utføres av Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for naturforvaltning innen mai 2013.

Retningslinjer for revisjon av vilkår i eldre vassdragskonsesjoner og en prioritering av disse vassdragene skal gjøre det enklere å få gjennomført revisjonssaker. Det er viktig å bedre miljøet i de eldste reguleringene der nytten av miljøforbedringer overstiger kostnaden i form av redusert kraftproduksjon. Det samlede produksjonstapet må være moderat og ses i forhold til andre mål vi har knyttet til klima og mer fornybar energi.

I alle revisjoner vil det bli pålagt standardvilkår om naturforvaltning. Det gir mulighet til å pålegge regulanten miljøtiltak uten konsekvenser for energiproduksjonen. I vassdrag som ikke blir prioritert, vil hovedregelen være at det kun pålegges slike vilkår ved en revisjon.

- Jeg er fornøyd med at vi nå får på plass disse retningslinjene. Gjennomgangen av de eldre vannkraft­konsesjonene vil også gi oss et godt grunnlag for å prioritere miljøforbedringer i regulerte vassdrag, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Her kan du lese Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer (PDF)

Mandatet for nasjonal gjennomgang av revisjoner - les mandatet (PDF)