Historisk arkiv

Grønn Fases Energipris 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe delte mandag ut Grønn Fases Energipris 2012 til soelenergiprosjektet RESolar. Studentene Stian Mundal, Erik Thorp og Andreas Michelsen fikk prisen på 50.000 kroner for prosjektet, som skal fremme bruken av solenergi på rurale steder i Øst-Afrika.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe på Technoport (foto: HSI / OED).

Prisen ble delt ut på årets Technoport-konferense i Trondheim, og er et samarbeid mellom Olje- og energidepartementet, tankesmia Grønn Fase og Tekna. Studentene får prisen for beste ide og prosjekt for å fremme miljøvennlig energi.

- RESolar er et forretningskonsept som har stort potensial både kommersielt og miljømessig. Det er flott å se at unge i Norge ønsker og evner å forfølge gode ideer, og at de har store ambisjoner. Jeg har tidligere pekt på utfordringen som ligger i at verden trenger mer energi, samtidig som vi må redusere utslippene. Prosjekter som dette er en del av løsningen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Ola Borten Moe overrekker prisen til Erik Thorp som var til stede på vegne av prisvinnerne (foto: HSI / OED).

Tankesmia Grønn Fase er en gruppe med studenter og unge forskere på området miljøvennlig energi. Tankesmia er nært knyttet til FME-sentrene, og ble opprettet 2009 etter initiativ av Olje- og energidepartementet. Viktige arbeidsområder for Grønn Fase er klimavennlig energi og miljø. Grønn Fase sin energipris deles ut til studenter eller stipendiater ved høyskoler og universiteter i Norge som har en spennende idé innenfor miljøvennlig energi. Prisen er ment som et virkemiddel for å skape ideer, oppmerksomhet og entusiasme for miljøvennlig energi blant unge mennesker.

Om prosjektet
Konseptet til RESolar er å få bedriftskunder som i dag bruker store summer på diesel hver måned for å generere elektrisitet, over på solprodusert elektrisitet. Ved å tilby tekniske løsninger og finansieringsordninger som senker byttekostnadene for de rurale bedriftene kan man spare dem for utgifter både på korte og lange sikt.

Opphavet til ideen bak konseptet er Jørund Buen og Kristian Tangen fra analyse- og investeringsselskapet Differ. De spilte inn forretningsideen til Entreprenørskolen, og fikk med seg studentene Stian Mundal, Erik Thorp og Andreas Michelsen. Studentene har jobbet med oppstarten parallelt med studiene siden de ble med i januar 2011. Det siste året har de jobbet med forretningsutvikling, gjennomført flere markedsstudier i Afrika og deltatt på gründerskolen i Boston hvor de fikk testet ut konseptet i et av verdens beste entreprenørskapsmiljøer. I februar i år var de klare for markedet og flyttet hovedkontoret sitt til Nairobi i Kenya hvor de jobber med oppstarten samtidig som de fullfører sine studier.