Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Konsesjon til bygging av Ringedalen kraftverk i Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi har dag fått tillatelse til bygging av Ringedalen kraftverk i Mosdalselven i Odda kommune. Utbyggingen vil gi rundt 56 GWh fornybar kraft, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 2800 husstander. Statkraft vil utnytte en større del av energipotensialet som finnes i det regulerte Tyssovassdraget.

Statkraft Energi har dag fått tillatelse til bygging av Ringedalen kraftverk i Mosdalselven i Odda kommune. Utbyggingen vil gi rundt 56 GWh fornybar kraft, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 2800 husstander.  Statkraft vil utnytte en større del av energipotensialet som finnes i det regulerte Tyssovassdraget.

- Det er fortsatt rom for utbygging av vannkraft i Norge. Utbyggingen av Ringedalen kraftverk vil utnytte energiressursene mer effektivt i et allerede regulert vassdrag, og utgjør et viktig bidrag for å nå regjeringens mål om utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Borten Moe.

Ringedalen kraftverk vil føre til positiv verdiskapning for lokalsamfunnet og merinntekter til kommunen. De negative virkningene av den planlagte utbyggingen er i hovedsak knyttet til landskap og friluftsliv. Utbyggingen vil foregå i et landskap som fra før er betydelig påvirket av kraftutbygging. Områdets karakter vil derfor ikke bli endret i noen vesentlig grad. Pålagt slipp av minstevannføring hele året ivaretar miljøinteresser som er knyttet til vassdraget.

Til toppen