Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Konsesjon til Friestad vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag opprettholdt konsesjonen til Friestad vindkraftverk i Hå kommune i Rogaland.

Olje- og energidepartementet har i dag opprettholdt konsesjonen til Friestad vindkraftverk i Hå kommune i Rogaland.

- Friestad vindkraftverk er et godt eksempel på et godt, lokalt forankret småskala vindkraftprosjekt. Vindkraftanlegget vil gi et visst bidrag til fornybarsatsingen i et underskuddsområde for kraft, samtidig som det styrker grunnlaget for videre gårdsdrift og næringsutvikling lokalt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. 

Solvind Prosjekt AS fikk konsesjon av NVE til å bygge et vindkraftverk med tre turbiner og inntil 2,4 MW samlet effekt på Friestad i Hå. Vindkraftverket vil ha en kraftproduksjon på om lag 6 GWh i året. Konsesjonsvedtaket ble påklaget av naboer, som mente at vindkraftverket ville ha store skadevirkninger på landskap, friluftsliv, kulturminner, kulturmiljø og nærmiljø.

Departementet har under klagebehandlingen lagt vekt på at vindkraftverket skal etableres i et landbruksområde. Vindkraftverket vil ikke ha nevneverdige skadevirkninger på naturmangfoldet. Utbyggingen vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for landskapsvernområdet på Jærstrendene.  

Til toppen