Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2007: Samferdsel: 174,5 millioner kroner til forskning og utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 90/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007:

Samferdsel: 174,5 millioner kroner til forskning og utvikling

Regjeringen foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2007 skal bevilges i alt 174,5 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Størstedelen av midlene går til forskningsprogram og -prosjekt innenfor sektorene transport og telekommunikasjon.

Av midlene til transportforsking er 23,1 millioner kroner satt av til forskningsprogram som omfatter bruk og utvikling av miljøvennlig teknologi og alternative drivstoff, blant annet hydrogen og biodrivstoff.

I tillegg kommer de statlige samferdselsetatenes egen satsing på disse områdene.

- Et godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å nå regjeringens mål om gode og sikre transportforbindelser og redusert forurensning og digital allemannsrett, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Den foreslåtte bevilgningen på til sammen 174,5 millioner kroner er fordelt slik:

  • 16,6 millioner kroner til utredninger, hovedsakelig om miljø og trafikksikkerhet
  • 146,3 millioner kroner til samferdselsforskning, fordelt med 74,3 millioner kroner til teleforskning, 66,5 millioner kroner til transportforskning og 5,5 millioner kroner til støtteordningen for forskningsinstitutter som deltar i EUs forskningsprosjekter.
  • 11,6 millioner kroner i tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede

Teleforskning

Formålet med forskning innen telekommunikasjon er å styrke en videre utvikling av teleinfrastruktur, avanserte teletjenester og ny kommunikasjonsteknologi. Samferdselsdepartementet ønsker å styrke kunnskapen om bredbåndsteknologi som kan bidra til å nå målet om bredbånd i hele landet og digital allemannsrett. Forskning knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en hovedsatsing både for nasjonal forskning og for forskning i samferdselssektoren.

Transportforskning

Det er et stort behov for større kunnskap om næringslivets transportbehov og om bruken av intelligente transportsystemer (ITS). Norges forskningsråd har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å utvikle et nytt forskningsprogram om ITS og næringslivets transporter. Kunnskap om sikkerhet i transportsektoren vil hovedsakelig komme gjennom forskningsprogrammet RISIT i regi av Norges forskningsråd. Programmet avsluttes i 2007 og vil få fram en bedre forståelse av risiko og risikohåndtering innen transportsektoren.

Samferdselsdepartementet vil satse på utviklingen av hydrogen og biodrivstoff for transportsektoren. For 2007 er det foreslått å bevilge 23,1 millioner kroner til RENERGI, et forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd. Satsingen skal rettes mot tiltak som gjør det enklere å ta i bruk hydrogen, biodrivstoff og nullutslippsteknologi, som en del av den nasjonale hydrogenstrategien.

Til redaksjonen

Flere pressemeldinger om samferdselsbudsjettet for 2007 og fylkesvis oversikt over bevilgninger og tiltak – se nettsider om SD-budsjett

Til toppen