Forsiden

Historisk arkiv

Dobbeltspor Lysaker-Sandvika åpnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I dag åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa det nye dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika, som er siste etappe i arbeidet med dobbeltspor på strekningen Lysaker-Asker.

  
 

I dag åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa det nye dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika. Lysaker-Sandvika er siste etappe i arbeidet med dobbeltspor på strekningen Lysaker-Asker.

En problematisk flaskehals blir nå borte. Kapasiteten på banen vil etter hvert kunne dobles, reisetiden vil bli redusert og punktligheten vil bli langt bedre. Dette har vært et stort løft. Utbyggingen har tatt 10 år. Åtte milliarder kroner er investert.

- Regjeringen har økt bevilgningene til Jernbaneverket med nær 70 prosent siden 2005. Det gir resultater. Det nye dobbeltsporet vil etter hvert gjøre hverdagen enklere for togpendlerne i regionen, og gi positive ringvirkninger for togtrafikken i hele landet, sier Stoltenberg.

Dette er et ledd i en stor og nødvendig forbedring for norsk jernbane.

- Utbyggingen gjør at vi kan ta jernbanen som transportmiddel et skritt videre, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Om prosjektet

• Utbyggingen fra to til fire spor i Vestkorridoren er totalt 17,4 km lang og har en total kostnad på ca. 8 milliarder kroner. Den er gjennomført i tre etapper:
Sandvika-Asker (9,5 km) 2001-05
Lysaker stasjon (1,2 km) 2006-09
Lysaker-Sandvika (6,7 km) 2007-11
• Strekningen Lysaker-Sandvika utgjøres hovedsakelig av Bærumstunnelen, som er 5,5 kilometer lang.
• Total kostnad Lysaker-Sandvika: 3,2 milliarder kroner
• Grunnarbeidene har vært inndelt i fire store entrepriser, og byggingen av de jernbanetekniske anleggene i fem hovedentrepriser.
• Største tillatte hastighet: 160 km/t
• Utsprengt masse: 1.200.000 m3 = 65.000 vogntoglass.
• Det er lagt totalt 20.2010 betongsviller 24.252 meter skinner i tunnelen. 

Foto: Hilde Lillejord/JBV - Tall om prosjektet: JBV