Historisk arkiv

22. juli-kommisjonen - statsministerens innledning til pressekonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- I dag er det tre uker sider Norge ble rammet av bomben i Oslo og skuddene på Utøya. Den kvelden var vi et land i sjokk. Uten fotfeste, uten kunnskap om hva som ventet oss. Jeg er stolt over måten det norske folk møtte denne prøven. Vi samlet oss om våre grunnverdier: Demokrati, åpenhet, fellesskap. Slik innledet statsministeren dagens pressekonferanse.


Velkommen til denne pressekonferansen,

I dag er det tre uker sider Norge ble rammet av bomben i Oslo og skuddene på Utøya.
Den kvelden var vi et land i sjokk.
Uten fotfeste, uten kunnskap om hva som ventet oss.
Jeg er stolt over måten det norske folk møtte denne prøven.
Vi samlet oss om våre grunnverdier:
Demokrati, åpenhet, fellesskap.

Det har skapt en trygg plattform å møte de neste prøvene.

Fortsatt er vi et land preget av sorg.
Fortsatt begraver vi våre døde.
Fortsatt ligger folk hardt skadet på sykehus.
Fortsatt trenger tusenvis av ofre og pårørende over hele landet omsorg og hjelp.

For dem er det avgjørende å få svar på spørsmål.
Hva skjedde? Hvorfor?
Det er også viktig for oss som nasjon.
Vi skal lære av terrorangrepet.
Målet er at det ikke skal skje igjen.
Målet er større trygghet.

Derfor har Regjeringen i dag oppnevnt en 22. juli-kommisjon.
Dette er i tråd med det vi og et samlet politisk Norge varslet 27. juli.
Kommisjonens mandat og sammensetning er utformet i samarbeid med de parlamentariske lederne på Stortinget.
Dialogen med Stortinget har vært god.
Vi har tatt hensyn til synspunkter og innspill fra de øvrige partiene.


Kommisjonens mandat er å kartlegge alle relevante sider ved hendelsesforløpet.
Få fakta på bordet.
Usminket. Ærlig.
Det har en verdi i seg selv.
For å komme videre som nasjon må vi være trygge på at vi vet alt som er mulig å få vite.

I tillegg til å avdekke fakta og analysere det som skjedde, blir kommisjonen bedt om å fremme forslag til forbedringer.

Målet er at Norge skal være best mulig rustet for å avdekke planer om angrep.
Til å avverge framtidige angrep.
Redusere konsekvensene av eventuelle angrep.
Samt håndtere eventuelle nye kriser på best mulig måte.

Det handler om sikkerhet og trygghet.
Demokratiet avhenger av begge deler.
Vi skal sikre den frie samtalen og vårt åpne og tillitsfulle samfunn.
Samtidig skal vi sørge for at folk skal kunne gå trygt i gatene.
Et folk i frykt er ikke et fritt folk.


Til å gjøre denne viktige jobben har vi nedsatt en kommisjon på 10 medlemmer.
Samlet har kommisjonen bred og relevant kompetanse.
Innen det politifaglige. Jus. Helse. Redning. Beredskap. Offentlighet.

Det er viktig å se Norge i sammenheng med verden.
Kommisjonen har kunnskap om internasjonal terrorisme og politisk vold
Den har medlemmer fra Norge og våre nærmeste naboland.

Dette er medlemmene av 22. juli-kommisjonen:

Ragnar Auglend, Bergen,
Tidligere politimester i Hordaland og tidligere rektor ved Politihøgskolen.
Auglend har erfaring som dommer, og er i dag ansatt i forskerstilling ved juridisk fakultet i Bergen.


Karin Straume, Vadsø,
Fylkeslege i Finnmark.
Straume er allmennmedisiner med samfunnsmedisin som spesialitet.

Einar Enger, Rakkestad,
Tidligere direktør i NSB og Tine.
Enger har bred erfaring som leder i næringslivet.

Laila Bokhari, Oslo,
Statsviter, forsker og forfatter med terrorisme og politisk vold som spesialområder.
Bokhari har bakgrunn fra NUPI og Forsvarets Forskningsinstitutt.
Hun avslutter nå et engasjement ved den norske ambassaden i Islamabad.

Linda Motrøen Paulsen, Stavanger,
Visepresident i Røde Kors siden 2005.
Avdelingsleder i realfag ved videregående skole i Stavanger.

Torgeir Hagen, Ridabu,
Generalløytnant.
Sjef for Forsvarets etterretningstjeneste fra 2002 – 2009.

Guri Hjeltnes, Oslo,
Journalist og historiker.
Professor i journalistikk og prorektor ved Handelshøyskolen BI.


Forhenveærende Politdirektør i København
Hanne Bech Hansen, Hillerup
Tidligere vært politimester i Politiets Efterretningstjeneste og Statsadvokat for København, Fredriksberg og Tårnby.

I tillegg til disse ni personene vil kommisjonen bli supplert med ytterligere ett mannlig medlem. Dette vil være en person med politi/beredskapsfaglig kompetanse fra ett av våre nærmeste naboland.


Til slutt:
Jeg er glad for at Alexandra Bech Gjørv har takket ja til å lede kommisjonen.

Hun er partner i advokatfirmaet Hjort.
Hun har høy juridisk kompetanse.
Solid ledererfaring.
Ikke minst fra å lede ulike fagmiljøer. Eksperter. Få de til å samarbeide.
Hun har vært direktør for fornybar energi i Hydro og senere Statoil. 

Alexandra Bech Gjørv nyter respekt for sin faglige og personlige integritet.

Da ønsker jeg kommisjonens leder velkommen hit opp.