Historisk arkiv

Hans Henrik Scheel til Statsministerens kontor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnevnt ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel (49), Oslo, til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Scheel overtar som sjef for kontorets innenriksavdeling etter Martin Skancke.

Pressemelding

Nr.: 84-06
Dato: 16.06.06

Hans Henrik Scheel til Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnevnt ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel (49), Oslo, til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Scheel overtar i løpet av sommeren som sjef for kontorets innenriksavdeling etter Martin Skancke, som nylig ble utnevnt til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet og leder for en nyopprettet avdeling for formuesforvaltning.

Hans Henrik Scheel kommer fra Finansdepartementet, der han har vært sjef for skatteøkonomisk avdeling siden 1993. Fra januar 2003 til juli 2004 var han konstituert departementsråd i Moderniseringsdepartementet.

Scheel er cand. oecon. fra Universitetet i Oslo 1985. Samme år ble han ansatt i Finansdepartementet, der han har hatt ulike stillinger i planleggingsavdelingen, økonomiavdelingen og skatteøkonomisk avdeling. Han har vært med i en rekke offentlige utvalg.