Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Anniken Huitfeldt ny statsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (38), Jessheim, til statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), med virkning fra i dag kl. 12.30. Fra samme tidspunkt er statsråd Trond Giske fritatt for ansvaret for å bestyre BLD.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og statsminister Jens Stoltenberg på Slottsplassen. Foto: SMK

 

 

 

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og statsminister Jens Stoltenberg på Slottsplassen. Foto: SMK

 

 

 

 

 

Anniken Huitfeldt er siden 2005 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus, og var vararepresentant i periodene 2001-2005 og 1993-1997. Hun var forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005. Huitfeldt var leder av AUF 1996-2000, og er siden 2007 leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Hun er cand. philol. fra Universitetet i Oslo i 1996, med historie hovedfag, statsvitenskap og geografi, og studerte ved London School of Economics 1992-1993.

Kjell Erik Øie er i dag gjenutnevnt som statssekretær for Huitfeldt, mens Lotte Grepp Knutsen fra 14. mars er ansatt som politisk rådgiver for Huitfeldt.


Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser fra i dag slik ut:

Statsminister:
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet(olje- og energiminister):
Åslaug Marie Haga (Sp)

Utenriksminister:
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister):
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet (kommunal- og regionalminister):
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet (miljø- og utviklingsminister):
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister):
Dag Terje Andersen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):
Liv Signe Navarsete (Sp)

Statsråd og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeids- og inkluderingsminister):
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister):
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet (helse- og omsorgsminister):
Sylvia Kristin Brustad (Ap)

Statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyings- og administrasjonsminister):
Heidi Grande Røys (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet (landbruks- og matminister):
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (barne- og likestillingsminister):
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet, med ansvar for barnehage- og opplæringssaker (kunnskapsminister):
Bård Vegar Solhjell (SV)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):
Helga Pedersen (Ap)

 

Til toppen