Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Går inn for Joint Strike Fighter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kortversjon

Forsvarsministeren går inn for at dagens F-16 erstattes med nye kampfly av typen F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

JSF er den eneste av de to kampfly-kandidatene som tilfredsstiller de krav til operativ evne som regjeringen har satt til Norges fremtidige kampfly. Anskaffelseskostnadene for JSF er i tillegg seks milliarder lavere enn for Gripen NG. Valget av JSF bygger på entydige faglige konklusjoner. I tillegg har ekstern kvalitetssikrer sluttet seg til de faglige anbefalingene og konkludert med at prosessen er gjennomført på en faglig og etisk forsvarlig måte.

- Kampfly er helt avgjørende for vår evne til å forsvare landet vårt og derfor er anskaffelsen av nye kampfly et viktig element i regjeringens Langtidsplan for Forsvaret, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Begge kandidatene har blitt vurdert i henhold til fire ulike trusselbilder, tre nasjonale og ett internasjonalt. De tre ulike nasjonale trusselbildene dreier seg blant annet om forsvar av landområder, suverenitetshevdelse i nordområdene og forsvar av befolkningsentra. Det internasjonale scenariet er det som tilsvarer NATOs fredsbevarende operasjoner. Dette er de samme trusselbildene som er lagt til grunn for Langtidsplanen for Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- JSF oppfyller alle kravene i de fire trusselbildene, mens Gripen NG oppfyller kun kravene i det internasjonale trusselbildet. JSF vurderes til å være bedre enn Gripen NG innefor alle kampflyets hovedoppgaver – informasjonsinnhenting og overvåkning, samt bekjempe mål i luften, på bakken og havoverflaten, sier Strøm-Erichsen.

- En investering av denne størrelse gir gode muligheter for norsk industri. Regjeringen tok tidlig initiativ for å sikre mulighetene for norsk industri uansett hvilke av kandidatene som ble valgt og det ser vi resultater av i dag, sier forsvarsministeren.

Regjeringen legger til grunn at begge fly har vært mulige kandidater ut fra vår sikkerhetspolitiske orientering og behov. Nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid utvikles uavhengig av anskaffelsen av nytt norsk kampfly. Norges vilje og evne til å delta aktivt i oppbyggingen av dette samarbeidet ligger fast. Det gjelder også det bilaterale norsk-svenske sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet som videreføres på grunnlag av de to forsvarssjefenes fagmilitære innspill.

– Vi har gjennomført en åpen og grundig prosess og tilbyderne har gitt utrykk for at de har oppfattet dette som en reell og rettferdig konkurranse. Jeg vil gi honnør til måten både de amerikanske og svenske myndighetene, og leverandørene Lockheed Martin og SAAB, har opptrådt på i denne krevende prosessen, sier Strøm-Erichsen. 

Priv. til red.: Statsministeren og forsvarsministeren holder pressekonferanse vedrørende kampflyanskaffelsen i Plenumssalen i R4-bygningen i Regjeringskvartalet, kl. 17.30 i dag.

Pressekontakter:       

- SMK: statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen, telefon 99 54 19 11

- FD: kommunikasjonssjef Kåre Helland-Olsen, telefon 90 94 70 71

Pressekonferansen på Nett-TV

Til toppen