Historisk arkiv

Endringer i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag gjort flere endringer i regjeringen. Nye statsråder er Grete Faremo, Sigbjørn Johnsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Rigmor Aasrud, Hanne Bjurstrøm, Lisbeth Berg-Hansen og Audun Lysbakken. I tillegg har flere statsråder fått nye ansvarsområder.

Kongen har i statsråd i dag gjort flere endringer i regjeringen. Nye statsråder er Grete Faremo, Sigbjørn Johnsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Rigmor Aasrud, Hanne Bjurstrøm, Lisbeth Berg-Hansen og Audun Lysbakken. I tillegg har flere statsråder fått nye ansvarsområder. Endringene gjelder fra i dag kl. 15.00.

Følgende statsråder har fått avskjed i nåde:

Statsrådene Bjarne Håkon Hanssen, Sylvia Brustad, Heidi Grande Røys og Bård Vegar Solhjell gis avskjed i nåde.

Følgende statsråder har fått nye ansvarsområder:

 • statsråd Kristin Halvorsen overtar styret av barnehage- og opplæringssaker i Kunnskapsdepartementet, samt det administrative ansvaret for departementet
 • statsråd Liv Signe Navarsete overtar ledelsen av Kommunal- og regionaldepartementet
 • statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overtar ledelsen av Samferdselsdepartementet
 • statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen overtar ledelsen av Helse- og omsorgsdepartementet
 • statsråd Knut Storberget får i tillegg til ansvaret for Justis- og politidepartementet også ansvar for innvandringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • statsråd Trond Giske overtar ledelsen av Nærings- og handelsdepartementet
 • statsråd Anniken Huitfeldt overtar ledelsen av Kultur- og kirkedepartementet, med unntak av kirkeavdelingen.

Nye statsråder er:

 • partner Grete Faremo, Oslo, er utnevnt til statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.
 • fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Hamar, er utnevnt til statsråd og sjef for Finansdepartementet.
 • statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Vardø, er utnevnt til statsråd ved Statsministerens kontor. Han skal som stabssjef bistå statsministeren i hans arbeid, men ikke ha selvstendige ansvarsområder.
 • stortingsrepresentant Rigmor Aasrud, Gran på Hadeland, er utnevnt til statsråd og sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet og for kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet. Fram til og med 20. desember 2009 har hun også ansvar for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med unntak av innvandringsavdelingen og integrerings- og mangfoldsavdelingen. Statsråd Aasrud blir også minister for nordisk samarbeid.
 • spesialrådgiver Hanne Bjurstrøm, Oslo, er utnevnt til statsråd. Fram til og med 20. desember 2009 har hun ansvar for å bistå statsråd Erik Solheim med internasjonale klimaforhandlinger. Fra 21. desember 2009 blir statsråd Bjurstrøm arbeidsminister.
 • Lisbeth Berg-Hansen, Bindal, er utnevnt til statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet.
 • stortingsrepresentant Audun Lysbakken, Bergen, er utnevnt til statsråd med ansvar for barne-, likestillings- og inkluderingssaker. Han overtar ledelsen av Barne- og likestillingsdepartementet og integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Endringer i departementsstrukturen

Det tas sikte på at endringer i departementsstrukturen vil bli gjennomført fra 1. januar 2010, etter at en proposisjon om overføring av budsjettmidler er lagt fram for Stortinget. Statsråder som skal overta ansvaret for hele avdelinger eller hele seksjoner, overtar ansvaret allerede nå.

Det tas sikte på at det fra 1. januar 2010 opprettes det tre nye departementer, et Arbeidsdepartement, et Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement og et Fornyings- og kirkedepartement.

Det nye Arbeidsdepartementet vil bestå av dagens Arbeids- og inkluderingsdepartement med unntak av innvandringsavdelingen som overføres til Justis- og politidepartementet, integrerings- og mangfoldsavdelingen overføres til det nye Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, og same- og minoritetspolitisk avdeling som overføres til det nye Fornyings- og kirkedepartementet. Ansvaret for offentlige tjenestepensjoner overføres fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet.

Kirkeavdelingen overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til det nye Fornyings- og kirkedepartementet.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser nå slik ut:

 

Statsminister
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet (kunnskapsminister)
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister)
Liv Signe Navarsete (Sp)

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister)
Grete Faremo (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister)
Sigbjørn Johnsen (Ap)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister)
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet
(samferdselsminister)
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgsdepartementet (helse- og omsorgsminister)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og for utviklingssaker i Utenriksdepartementet (miljø- og utviklingsminister)
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet og for innvandringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (justisminister)
Knut Storberget (Ap)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet (olje- og energiminister)
Terje Riis-Johansen (Sp)

Statsråd ved Statsministerens kontor
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet
(forsknings- og høyere utdanningsminister)
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkeavdelingen (kulturminister)
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister)
Lars Peder Brekk (Sp)

Statsråd og sjef for Fornyings- og adminstrasjonsdepartementet og for kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet (fornyings- og kirkeminister),
til og med 20. desember 2009 også sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandringsavdelingen og integrerings- og mangfoldsavdelingen (arbeidsminister) 
- også nordisk samarbeidsminister
Rigmor Aasrud (Ap)

Statsråd og sjefsforhandler i klimaforhandlinger,
fra 21. desember 2009 arbeidsminister

Hanne Bjurstrøm (Ap)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister)
Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

Statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet og for inkluderings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(barne-, likestillings- og inkluderingsminister)
Audun Lysbakken (SV)