Historisk arkiv

– Et godt lag for trygg styring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

I dag presenterte statsminister Jens Stoltenberg endringer i regjeringen. Syv statsråder har fått nye oppgaver og syv nye regjeringsmedlemmer er i dag utnevnt.

Regjeringen samlet på Slottsplassen 20. oktober 2009. Foto: Scanpix
Regjeringen samlet på Slottsplassen 20. oktober 2009. Foto: Scanpix.

– Jeg er veldig stolt av det laget vi kan presentere i dag. Dette er en regjering som vil legge til rette for gode fellesskapsløsninger, verdiskaping og rettferdighet. Sammen skal vi jobbe for å nå målene vi har satt oss i regjeringsplattformen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringen består nå av 10 kvinner og 10 menn. Alderspennet går fra 32 til 66 år og alle landsdeler er representert i regjeringen.

– Det har vært viktig for oss å sørge for bredde i regjeringen, derfor er jeg glad for den sammensetningen vi har fått med like mange kvinner og menn og folk med ulik alder, kunnskapsbakgrunn og regional tilhørighet, sier Stoltenberg.

I statsråd i dag har statsrådene Bjarne Håkon Hanssen, Sylvia Brustad, Heidi Grande Røys og Bård Vegar Solhjell fått avskjed i nåde.

– Jeg vil takke dem for stor innsats, for viktige beslutninger og godt samarbeid. De har vært med i en historisk flertallsregjering. De har vært med og vunnet valget. Og de har lagt fram store og viktige saker i den forrige perioden, som har lagt grunnlaget for en politikk for mer fellesskap, verdiskaping og rettferdighet, sier Stoltenberg.

– Endringene vi gjør i fordeling av arbeidsområder og i departementene vil bidra til de politiske resultatene. Klima er løftet fram med en statsråd spesielt viet arbeidet med de internasjonale klimaforhandlingene. Integrerings- og innvandringsfeltene flyttes fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til to forskjellige statsråder, dette vil spisse vår innsats på disse områdene. Arbeid blir et eget departement og det vil konsentrere arbeidet med de store reformene på dette området, sier Stoltenberg.

– Valgresultatet endret oppslutningen om partiene i forhold til forrige periode. Det er naturlig at det gjenspeiles i fordelingen av departementer og statsrådposter, sier Stoltenberg.

Den politiske plattformen som ble presentert på Soria Moria 7. oktober vil være grunnlaget for regjeringens arbeid i denne stortingsperioden.