Forsiden

Historisk arkiv

Endring blant statssekretærene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statssekretær Espen Barth Eide er i statsråd i dag overført fra FD til UD, mend statssekretær Roger Ingebrigtsen er overført fra HOD til FD. Endringene gjelder fra 28. juni 2010.

Kongen har i statsråd i dag gitt statssekretærene Espen Barth Eide og Roger Ingebrigtsen avskjed fra embetene som statssekretær for henholdsvis forsvarsminister Grete Faremo og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samtidig er Barth Eide utnevnt til statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre og Ingebrigtsen som statssekretær for forsvarsminister Grete Faremo.
Endringene gjelder fra 28. juni 2010.

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over statssekretærer ser fra 28. juni slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap) – permisjon fra 16. januar 2010
Snorre Wikstrøm (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Dagfinn Sundsbø (Sp)
Torbjørn Giæver Eriksen(Ap)
Svein Fjellheim (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap) – konstituert fra 13. januar 2010

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Lisbeth Rugtvedt (SV)
Roger Sandum (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Guri Størvold (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)

For utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Espen Barth Eide (Ap)
Gry Larsen (Ap)
Erik Lahnstein (Sp)

For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Roger Ingebrigtsen (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Ole Morten Geving (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Rikke Lind (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)
Pål Julius Skogholt (SV)

For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp)

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)

For miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Heidi Sørensen (SV) - miljøsaker
Ingrid Fiskaa (SV) - utviklingssaker

For justisminister Knut Storberget (Ap)
Terje Moland Pedersen (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
Pål Lønseth (Ap)

For olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)
Sigrid Hjørnegård (Sp)
Robin Kåss (Ap)

For forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
Kyrre Lekve (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap) – Statsministerens kontor fra 13. januar 2010
Lubna Jaffery Fjell (Ap)
Roger Solheim (Ap) – konstituert fra 13. januar 2010

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ola T. Heggem (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)
Raimo Valle (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Gina Lund (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Vidar Ulriksen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Henriette Westhrin (SV)