Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Avtale med Tyskland om nordområdeforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Som ledd i regjeringens nordområdesatsing er det signert en avtale mellom Universitetet i Stavanger og Universitetet i Clausthal i Tyskland om opprettelse av professorater for å styrke samarbeidet innenfor forskning og utdanning på energi- og miljøfeltet i nordområdene.

Felles forsknings- og undervisningsaktiviteter skal styrke kunnskapsutviklingen og kunnskapsoverføringen mellom de to universitetene på energi- og miljøområdet.

- Jeg hilser avtalen velkommen og er meget tilfreds med opprettelsen av professoratene. Et styrket samarbeid om viktige energi- og miljøspørsmål er et godt eksempel på hvordan ledende forsknings- og undervisningsinstitusjoner kan bidra til en mer bærekraftig utvikling i nord. Å utvikle kunnskapen om ressursforvaltning og miljø- og klimautvikling i nord er en av hjørnesteinene i Regjeringens nordområdestrategi, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Fra venstre: Dekan ved UiS, Per Arne Bjørkum, rektor Aslaug Mikkelsen, professor Kurt M. Reinicke fra Universitetet i Clausthal, den tyske ambassadøren Viktor Elbling, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, Bjørn Tore Godal, og styreformann i Lyse Energi AS, Ivar Rusdal. Foto: Elisabeth Tønnessen Fra venstre: Dekan ved UiS, Per Arne Bjørkum, rektor Aslaug Mikkelsen, professor Kurt M. Reinicke fra Universitetet i Clausthal, den tyske ambassadøren Viktor Elbling, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, Bjørn Tore Godal, og styreformann i Lyse Energi AS, Ivar Rusdal. Foto: Elisabeth Tønnessen

Samarbeidsprogrammet har energieffektivisering, utvikling av bærekraftig produksjon og bruk av energiressursene i nordområdene som hovedsatsing, og er et direkte resultat av de regelmessige konsultasjonene om nordområdene som har funnet sted mellom de tyske og norske utenriksministrene siden 2004. Programmet er blitt ytterligere utviklet under regjeringens nordområdestrategi, som ble lansert i desember 2006.

– Vi er dypt beæret og svært takknemlige for utenriksdepartementenes avgjørelse om å etablere disse professoratene. Vi ser fram til å intensivere samarbeidet med våre kolleger i Clausthal, basert på støtten fra våre regjeringer. For Universitetet i Stavanger  vil dette bety en vesentlig styrking av våre forskningsmiljøer på energisiden, særlig med hensyn til utviklingen i nordområdene, der vi skal ta med oss kompetansen fra Nordsjøen og videreutvikle vårt samarbeid med Universitetet i Tromsø, sier Aslaug Mikkelsen, rektor ved Universitetet i Stavanger.

Programmet har en varighet på fem år, med mulighet for fem års forlengelse. Finansieringen skjer gjennom private og offentlige sponsorer, og Utenriksdepartementet vil i perioden 2009–2011 bidra med fem millioner kroner. Videre gir energiselskapet Lyse 13 millioner kroner til prosjektet.

Offentliggjøringen av samarbeidet fant sted i forbindelse med de tysk-norske energi- og klimakonsultasjonene i Stavanger 18. juni.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:
Leiv Gunnar Lie
rådgiver
Strategi- og kommunikasjonsavdelingen
Universitetet i Stavanger
51 83 30 32/920 77 057

 

Til toppen