Historisk arkiv

Delelinjeavtalen trer i kraft 7. juli 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Overenskomsten mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet trer i kraft 7. juli, på den 30. dag etter at utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov utvekslet ratifikasjonsdokumentene for avtalen på Akershus slott. Samtidig opphører den såkalte gråsoneavtalen.

Overenskomsten mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet trer i kraft 7. juli, på den 30. dag etter at utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov utvekslet ratifikasjonsdokumentene for avtalen på Akershus slott.  Samtidig opphører den såkalte gråsoneavtalen.

Ikrafttredelse av avtalen er en milepæl i det norsk-russiske forhold og et eksempel til etterfølgelse internasjonalt for hvordan tvister om avgrensning kan løses på en fredelig måte i samsvar med folkeretten.  Avtalen sikrer videreføring av det gode norsk-russiske samarbeid om fiskeriene i Barentshavet og åpner nye muligheter for petroleumssamarbeid i den tidligere omstridte delen av Barentshavet.

Les mer om delelinjeavtalen her.