Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Lovende utvikling i Burma

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Utviklingen i Burma gir grunn til å håpe på en forandring til det bedre, sier statssekretær Espen Barth Eide. Han besøkte Burma 12. og 13. mai, og møtte både utenriksministeren og lederen for regjeringspartiet i Burma, samt fredsprisvinner Aung San Suu Kyi og representanter for opposisjonspartier og sivilt samfunn.

Statssekretær Eides møte med Suu Kyi er første gang en representant for den norske regjeringen møter henne etter at hun vant Nobels fredspris i 1991.


Espen Barth Eide og Aung San Suu Kyi. 

Et hovedtema for møtet med Suu Kyi  var den politiske situasjonen i Burma og det internasjonale samfunnets respons på denne.  - Aung San Suu Kyi gjentok sitt ønske om å komme til Norge når det blir mulig. Hun var opptatt av at regimet gjennom sine handlinger må vise at de står for reelle endringer og mente det var for tidlig å konkludere på dette.  Mitt inntrykk er at hun manøvrerer forsiktig i den situasjonen landet nå er inne i, men at også hun og National League for Democracy står overfor store utfordringer som må finne sitt svar.  Ikke minst gjelder dette forholdet til de demokratiske partiene som deltok i valget, samarbeid med øvrige deler av det sivile samfunn og de etniske minoritetene.  Det er en krevende oppgave for den tradisjonelle demokratibevegelsen å finne sin plass og rolle i det endrede politiske landskapet, påpeker Eide.

- Selv om valgprosessen og  valgresultatet var styrt fra regimesiden, kan det ikke ses bort fra at reelle endringer kan skje når et parlament opprettes, opposisjonen gis større rom til å ytre seg og de militæres direkte grep om makten blir mindre.  Ute i landet er de regionale kommandørenes makt redusert til fordel for sivile organer.  President Thein Sein har også gjennom flere taler vist at regjeringen har tatt inn over seg flere av utfordringene.  Både økonomisk reform og de omfattende miljøproblemene er spørsmål presidenten har tatt opp.  Likevel gjenstår svært mye før vi kan konkludere med at utviklingen klart går i demokratisk retning.  Over 2000 politiske fanger er fremdeles fengslet.  Løslatelse av dem vil være et første tegn på at den nye regjeringen og presidenten mener alvor.  Dette tok jeg opp i mine samtaler med utenriksministeren og lederen for regjeringspartiet, sier Barth Eide. 

Det norske besøket falt sammen med besøk av FNs generalsekretærs spesialrådgiver for Myanmar, Vijay Nambiar.  Både i møte med Nambiar og representanter for FN-organisasjonene i landet tok Eide opp FNs rolle i landet. 

-  Det er min oppfatning at FN-organisasjonene, og særlig FNs utviklingsprogram UNDP, må få et utvidet mandat som gjør det mulig å arbeide sammen med myndighetene for å oppnå konkrete resultater innen fattigdomsreduksjon, sier Barth Eide som understreker at dette spørsmålet framover vil bli tatt opp også i samtaler med representanter for USA og EU.

I tillegg til møter med myndighetene, Aung San Suu Kyi og FN, ble det gjennomført møter med elleve demokratiske partier som deltok i valget og med representanter for sivilt samfunn. Under besøket ble det offentliggjort at Norge opphever oppfordringen til norske turister om å ikke besøke Burma. 

– Jeg opplevde positiv respons på denne beslutningen under alle mine samtaler.  Det er helt klart mulig å gjennomføre ansvarlig og bærekraftig turisme i Burma. Økt kontakt med omverdenen vil bare virke positivt i et land som tradisjonelt har vært svært lukket, sier Barth Eide.

Se flere bilder på Flickr.