Historisk arkiv

Viktig avtale i Myanmar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen i Myanmar og opprørsgruppen Kio (Kachin Independence Organization) har undertegnet en avtale som bringer partene nærmere en løsning på konflikten i Kachin-staten.

Regjeringen i Myanmar og opprørsgruppen Kio (Kachin Independence Organization) har undertegnet en avtale som bringer partene nærmere en løsning på konflikten i Kachin-staten. 

- Med denne avtalen er man kommet enda ett steg nærmere fred i hele Myanmar, sier statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet som nylig besøkte landet. 

Møte i Peace Donor Support Group i Yang
Statssekretær Torgeir Larsen leder møte i Peace Donor Support Group i Yangon. (Foto: Kjetil Elsebutangen, UD)

Siden 2011 har regjeringen i Myanmar inngått våpenhvileavtaler med ti av de elleve ikke-statlige væpnede gruppene i landet. Konflikten i Kachin-staten på grensen mot Kina er den siste som gjenstår. Avtalen som ble undertegnet av partene torsdag, omfatter videre politisk dialog og nedtrapping i kamphandlingene samt mulig overvåkning og bedre tilgang for humanitær bistand. 

- Partene fortjener honnør for å vise reell vilje til å bringe fredsprosessen videre, sier statssekretær Larsen. 

Forhandlingene mellom partene ble holdt i Kachin-staten i Myanmar. Kina, FN og andre etniske grupper i Myanmar var observatører til forhandlingene.