Historisk arkiv

Nordmann blir internrevisor i IAEA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kommunerevisoren i Oslo, Frits Arne Eriksen, er tilsatt som internrevisor i Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA), en særorganisasjon i FN. (10.04.06)

Pressemelding

Nr.: 44/06
Dato: 10.04.2006

Nordmann blir internrevisor i IAEA

Kommunerevisoren i Oslo, Frits Arne Eriksen, er tilsatt som internrevisor i Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA), en særorganisasjon i FN.

Eriksen har en allsidig erfaring for sitt nye oppdrag. Han har bl.a. arbeidet som revisjonsdirektør i Trondheim kommune, seksjonsleder i Forvaltningsrevisjonsavdelingen i Riksrevisjonen og direktør i Forsvarets regnskapssentral. Dessuten ledet Eriksen i noen år økonomiadministrasjonen i OSSE-sendelaget til Kosovo.

Styret i IAEA godkjente utnevnelsen av Eriksen i styremøtet 8. mars, og organisasjonen tillegger stillingen som internrevisor stor betydning. Han begynner i stillingen etter sommerferien.

Det er fra før kun èn nordmann ansatt i IAEA. Utenriksdepartementet arbeider for å øke antall norske ansatte i organisasjonen.