Historisk arkiv

Regjeringen gir 1,85 mrd kroner til medisiner og vaksiner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet vil bidra med 1,5 milliarder kroner til legemiddelordningen UNITAID og 350 millioner kroner til utvikling av en vaksine mot bakterien som forårsaker lungebetennelse og hjernehinnebetennelse.

Utenriksdepartementet vil bidra med 1,5 milliarder kroner til legemiddelordningen UNITAID og 350 millioner kroner til utvikling av en vaksine mot bakterien som forårsaker lungebetennelse og hjernehinnebetennelse. 

- Norge vil redde flere fra sjukdom og død. Vi vil skaffe flere mennesker tilgang på medisiner og vaksiner ved å bruke penger som brekkstang for å få ned prisene. Dette er en politikk for å utfordre et marked som holder de fattigste utenfor, sier utviklingsminister Erik Solheim. 

Liten eller ingen betalingsevne i utviklingsland fører i dag til at legemiddelindustrien ikke i tilstrekkelig grad utvikler og produserer medisiner og vaksiner til de aller fattigste.  

UNITAIDs oppgave er å få ned prisen på medisiner, samt å gi utviklingsland tilgang til medisiner for behandling av aids, malaria og tuberkulose. Dette gjøres gjennom store fellesfinansierte innkjøp, muliggjort gjennom flerårige bidrag. Norge bevilget 140 millioner kroner til denne nye internasjonale innkjøpsordningen for medisiner for 2007 og vil bevilge 150 millioner kroner årlig over en tiårsperiode fra 2008. 

Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) skal få fram en vaksine mot pneumokokk-bakterien, som forårsaker lungebetennelse og hjernehinnebetennelse. WHO anslår at denne bakterien alene forårsaker én million dødsfall årlig blant barn under fem år. Den er dermed den viktigste enkeltårsaken til barnedødelighet globalt. 

- Redselen for lungebetennelse og hjernehinnebetennelse er stor og reell blant mange foreldre i fattige land. Sjukdommene påfører familier og barn store lidelser. Vårt bidrag kan gjøre hverdagen lettere for mange mennesker, sier Erik Solheim. 

AMC-pilotprosjektet skal etter planen undertegnes mot slutten av året. For å sikre troverdighet overfor den farmasøytiske industrien og for å få prisen ned slik at utviklingsland får tilgang til vaksinen, må giverlandsforpliktelsene være flerårige og legalt bindende. Norges vil bidra med til sammen 350 millioner kroner fra 2008 til 2017.  

Begge saker fremmes for Stortingets i revidert nasjonalbudsjett for 2007. 

Pressekontakt: Politisk rådgiver Torbjørn Urfjell, tel: 9018 1476