Historisk arkiv

Utenriksministeren gratulerer Afghanistans president Karzai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hamed Karzai har blitt utropt til president i Afghanistan av landets uavhengige valgkommisjon. – På vegne av regjeringen vil jeg gratulere Karzai med gjenvalget og ønske ham lykke til i det krevende arbeidet som ligger foran ham og hans neste regjering, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Hamed Karzai ble i dag utropt til president i Afghanistan av landets uavhengige valgkommisjon. – På vegne av regjeringen vil jeg gratulere Karzai med gjenvalget og ønske ham lykke til i det krevende arbeidet som ligger foran ham og hans neste regjering, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I går trakk presidentkandidat Abdullah Abdullah seg fra 2. valgomgang, og denne ble avlyst. Hamed Karzai, som fikk flest stemmer i første omgang, ble utropt til landets neste president.

-Det afghanske folk har vært gjennom en lang og vanskelig valgprosess som har vist hvilke utfordringer det innebærer å gjennomføre valg i et land i konflikt. Det er beklagelig av valget har vært skjemmet av valgjuks og uregelmessigheter. Samtidig er det viktig å understreke at valgjuks ble avdekket og at omfanget av det er blitt grundig vurdert. Det har ikke vært tvil om at Karzai fikk klart flere stemmer enn Abdullah Abdullah. Nå er det viktig at vi ser fremover, sier utenriksminister Støre. 

Norge har hele tiden understreket at vårt militære og sivile bidrag forutsetter at Afghanistans regjering har tilstrekkelig legitimitet. Det er viktig at det nå etableres en regjering med bredest mulig oppslutning i befolkningen for å sikre politisk stabilitet, sikkerhet og økonomisk utvikling. Dette er et afghansk ansvar.

-Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med den nye regjeringen, men vil også stille krav til resultater de kommende årene. Vi forventer at regjeringen trapper opp kampen mot korrupsjon. Vi forventer at menneskerettigheter og kvinners rettigheter gis høy prioritet, og at organisert kriminalitet bekjempes. Sist men ikke minst, forventer vi at regjeringen skaper grobunn for sikkerhet og utvikling hos det afghanske folk, sier utenriksministeren