Historisk arkiv

Norges rolle i Marokko-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde tirsdag en ny samtale med Marokkos utenriksminister Fassi Fihri. Der poengterte han Norges plikt til å beskytte to mindreårige, norske statsborgere som fryktet for sitt liv. Støre lyttet til den marokkanske utenriksministerens versjon, og de er enige om å holde fortsatt kontakt i saken.

L'affaire du droit de garde d'enfants au Maroc 
(Pressemelding 57/09 oversatt til fransk) - pdf

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde tirsdag en ny samtale med Marokkos utenriksminister Fassi Fihri. Der poengterte han Norges plikt til å beskytte to mindreårige, norske statsborgere som fryktet for sitt liv. Støre lyttet til den marokkanske utenriksministerens versjon, og de er enige om å holde fortsatt kontakt i saken.

Norske myndigheter har i flere år arbeidet med en svært vanskelig barnefordelingssak i Marokko. UD har lenge vært bekymret for de to barnas sikkerhet. Norge har hatt tett kontakt med marokkanske myndigheter i saken for å finne en løsning i samarbeid med og i forståelse med marokkanske myndigheter.

- De to barna kom frivillig til den norske ambassaden etter å ha blitt truet på livet. Der fikk de bli i tre dager, noe som er helt ekstraordinært og bare viser hvilket alvor det lå i saken. Etter eget ønske forlot de ambassaden. Norske myndigheter hadde deretter ikke kontakt med dem og hadde følgelig ingen medvirkning i at barna forlot Marokko, sier Støre.

Støre understreket også behovet for tilstrekkelig sikring av den norske ambassaden og ambassadepersonellet i Rabat. Ansatte ved ambassaden har mottatt drapstrusler fra barnefaren i saken.

- Truslene ambassadens ansatte har mottatt tar vi på det aller største alvor. Vi har derfor bedt vertslandet Marokko sørge for at sikkerheten ivaretas på best mulig måte, sier utenriksminister Støre.