Forsiden

Historisk arkiv

Solheim skal bli enda enklere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er lei av vanskelig språk i staten. Nå skal pressemeldinger og nyheter på nett om bistand og utvikling bli lettere å lese.

– Vi må bli flinkere til å skrive og snakke på et språk folk flest forstår. Jeg er sikker på at det vil føre til mer folkelig debatt om norsk politikk for utvikling. Og det trenger vi, sier Solheim.

Solheim vil bli kvitt fagspråk og forkortelser som bare fagfolk vet hva betyr. Han har allerede bedt ansatte unngå fremmedord og fagspråk. Og bare forkortelsene EU, FN, Nato og USA godtas.

– Det er feil at man ikke blir tatt på alvor hvis man bruker et enkelt språk. Hvis du strør om deg med ord som bilateralt, kondensere, addisjonalitet og paradoksenes parallellogram, er det få som gidder å høre på hva du har å si, sier Solheim.

Solheims rådgivere skal fra nå av teste hvor forståelig og lesbare tekster er før de sendes ut. Det skal blant annet skje ved hjelp av den mest brukte kalkulatoren for lesbarhet, kalt Liks.

Minst halvparten av tekstene skal ha verdien «lettlest» (liks under 40). Det er det samme som tekst i ukeblader. Resten skal ikke være vanskeligere enn «middels vanskelig» (40-50). Det er det samme som tekst i aviser. Ingen tekster skal lenger ha en verdi som er vanlig for tekster fra staten (50-60). Teksten du nå leser er «lettlest» (33).

Språkrådets nettsider kan du selv teste tekster for å gjøre dem mer lesbare.

Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.


Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303.