Historisk arkiv

Utenriksminister Støre: - Stengningen av Gaza undergraver De palestinske selvstyremyndighetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Passasjer- og fraktbåter er nå på vei for å bringe innsatsvarer til gjenoppbyggingen av Gaza. - Båtene er et kraftfullt uttrykk for den frustrasjonen det internasjonale samfunn føler over mangelen på fremgang i gjenoppbyggingen av Gaza, sier utenriksminister Støre.

En flåte bestående av passasjer- og fraktbåter er på vei til Gaza for å bringe innsatsvarer til gjenoppbyggingen av Gaza etter krigen i 2008/2009. En lang rekke europeiske frivillige organisasjoner og parlamentarikere fra europeiske land er ombord i båtene, som har med seg medisiner, byggvarer og sement ombord. De er forventet å anløpe området fredag eller lørdag denne uken.

- Båtene som nå er på vei til Gaza er et kraftfullt uttrykk for den frustrasjonen det internasjonale samfunn føler over mangelen på fremgang i gjenoppbyggingen av Gaza. Initiativet bidrar til å holde oppe fokus på behovet for en politisk løsning på det stengningsregimet Gaza er underlagt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Gaza har vært under israelsk blokade siden sommeren 2008. Blokaden omfatter også sjøveien.  

- Jeg har ved gjentatte anledninger gjort det klart overfor israelske myndigheter at det israelske stengningsregimet ikke tjener Israels interesser og kun bidrar til å undergrave De palestinske selvstyremyndigheter (PA) og styrke Hamas-regimet på Gaza. Det er Gazas sivilbefolkning som til syvende og sist må betale prisen for denne politikken, sier Støre.  

- Dette er et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom PA og Israel, og forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen i Det palestinske området, sier utenriksministeren. 

Israelske myndigheter har signalisert at flåtens anløp til Gaza vil bli blokkert, men at båtene vil tilbys anløp i havnebyen Ashdod der byggvarene kan lastes om og transporteres inn til Gaza av Israel.