Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Endringer i Norges diplomatiske nærvær i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet (UD) vil styrke sitt diplomatiske nærvær i en rekke land i 2011, dette gjelder blant annet i Brasil, India, Indonesia, Kina og Russland. For å rydde plass til denne satsingen vil fem utenriksstasjoner bli avviklet, og det vil bli gjennomført personellreduksjoner ved enkelte øvrige stasjoner.

- Det finner sted en forskyvning av økonomisk og politisk makt i verden, mot sør og øst, og spesielt Asia, som får en mer framtredende rolle. Dette får også følger for norske interesser. Derfor har jeg besluttet å styrke Norges diplomatiske nærvær i disse regionene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- For å prioritere denne satsingen, endrer vi Norges tilstedeværelse andre steder. Med disse omdisponeringene mener jeg vi står bedre rustet til å fremme norske interesser i en verden i endring. Det er også en mer effektiv bruk av utenrikstjenestens ressurser. Endringene som nå gjøres er ledd i en pågående prosess som blir videreført i 2012-2013, sier utenriksministeren.

- UD har de siste årene, i samarbeid med fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, hatt fokus på norske utfordringer og muligheter i en globalisert verden. De endringene vi nå gjør er en del av dette arbeidet. Vi må løpende vurdere hvor vi trenger våre diplomatiske ressurser og nærvær, sier Støre.

I løpet av 2011 vil UD gjennomføre følgende endringer i Norges diplomatiske nærvær i utlandet:

Fem utenriksstasjoner vil bli avviklet i løpet av 2011: Abidjan (Elfenbenskysten), Bogotá (Colombia), Dili (Øst-Timor), Ljubljana (Slovenia) og Managua (Nicaragua). Norske interesser i disse landene vil i framtiden bli ivaretatt av andre utenriksstasjoner i de aktuelle regionene. For Vest-Afrika vurderes det å opprette en ny utenriksstasjon i Accra (Ghana).

Norge opprettholder tilstedeværelsen i Antananarivo (Madagaskar), men reduserer bemanningen og omgjør ambassaden til en underavdeling av en eksisterende utenriksstasjon i regionen. Ambassaden i Brussel med ansvar for forbindelsene med Belgia opprettholdes, men bemanningen reduseres. Det vil også bli personellreduksjoner på andre enkeltstasjoner, blant annet i Norden og Europa. Den Oslo-baserte ambassadøren for Det karibiske området avvikles med overføring av ansvaret for disse landene til ambassaden i Havanna (Cuba).

Endringene i Norges diplomatiske nærvær i utlandet vil gjennomføres i løpet av 2011.