Historisk arkiv

Rapport om norsk bistand til Grameen Bank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Ifølge rapporten er det ingen indikasjoner på at norske penger er brukt på formål de ikke var tiltenkt eller at Grameen Bank har opptrådt korrupt eller har underslått midler, sier Erik Solheim.

Norad har i dag levert sin redegjørelse om norsk støtte til Grameen Bank i Bangladesh på 80- og 90-tallet.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ba om redegjørelsen. Bakgrunnen var at NRK Brennpunkt stilte spørsmål om hvor norske bistandskroner hadde tatt veien.

Norads gjennomgang viser at Grameen Bank i 1996 overførte 608,5 millioner kroner til søsterselskapet Grameen Kalyan. Norges andel av dette er beregnet til rundt 170 millioner kroner. Den norske ambassaden i Dhaka reagerte umiddelbart da den oppdaget overføringen i 1997. Ambassaden mente at overføringen ikke var i henhold til avtalen. Saken ble tatt opp med Grameen Bank. Etter forhandlinger ble det i mai 1998 avtalt å tilbakeføre 170 millioner kroner fra Grameen Kalyan til Grameen Bank.

– Ifølge rapporten er det ingen indikasjoner på at norske penger er brukt på formål de ikke var tiltenkt eller at Grameen Bank har opptrådt korrupt eller har underslått midler. Saken ble avsluttet gjennom den avtalen om tilbakeføring som ble inngått i mai 1998 under daværende regjering, sier Erik Solheim.

Les rapporten her

Vedlegg til rapporten:

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen, tlf 48 15 37 48

***

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 40. Det er det samme som i aviser. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.