Historisk arkiv

Situasjonen i Egypt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg beklager dypt at liv har gått tapt under demonstrasjonene i Egypt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

-Jeg beklager dypt at liv har gått tapt under demonstrasjonene i Egypt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Støre oppfordrer egyptiske myndigheter til å avstå fra voldsbruk, tillate fredelige demonstrasjoner og respektere grunnleggende politiske og økonomiske rettigheter.

Demonstrasjonene i Kairo og flere andre egyptiske byer de siste dagene er de mest omfattende landet har sett i nyere tid. Flere mennesker er blitt drept, mange er skadet og et stort antall skal være arrestert i forbindelse med demonstrasjonene.

Demonstrantene krever bl.a. større politisk frihet og avskaffelse av unntakslovene som har vært i kraft siden president Mubarak kom til makten i 1981.

- Ytrings- og forsamlingsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter, og forutsetninger for en demokratisk utvikling. De omfattende demonstrasjonene kan sees som et tegn på at politiske ytringer i begrenset grad får komme til uttrykk i Egypt, sier utenriksministeren.