Historisk arkiv

Finansiering av Afghanistans sikkerhetsstyrker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nato og alliansens partnere vil på toppmøtet i Chicago bli enige om å fortsette støtten til afghanske sikkerhetsstyrker også utover 2014. Norge vil bidra med 150 millioner kroner til den afghanske hæren og politiet etter 2014.

Nato og alliansens partnere vil på toppmøtet i Chicago bli enige om å fortsette støtten til afghanske sikkerhetsstyrker også utover 2014. Norge vil bidra med 150 millioner kroner til den afghanske hæren og politiet etter 2014.  

Etter at Isaf-styrkene har avsluttet sitt oppdrag i 2014 vil Norge øke bistanden til sikkerhetssektoren i Afghanistan, slik at vi totalt vil bidra med 150 millioner kroner årlig (omlag 60 millioner kroner til hæren og 90 millioner kroner til politiet). 

- Norge har vært en pådriver for en langsiktig tilnærming i Afghanistan. Vi er derfor fornøyd med at det internasjonale samfunnet vil forplikte seg til å støtte afghanske sikkerhetsstyrker også etter at Isaf-operasjonen er avsluttet og Natos styrker er trukket ut. Vi vil fra norsk side bidra til dette i tillegg til at vi tar sikte på å videreføre det høye nivået på dagens sivile bistand, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Når Isaf-operasjonen avsluttes i 2014 vil afghanske sikkerhetsstyrker (ANSF) være ansvarlige for sikkerheten i hele Afghanistan. Natos rolle vil etter dette primært være å rådgi og trene afghanske styrker. 

- Utviklingen i senere tid har vist at de afghanske sikkerhetsstyrkene er godt rustet. Under terrorangrepene i Kabul og andre steder i landet i april i år, var det afghanske styrker som håndterte situasjonen og uskadeliggjorde opprørerne, sier forsvarsminister Espen Barth Eide. 

Etter avviklingen av Isaf-operasjonen skal antallet afghanske soldater og afghansk politi etter hvert reduseres fra om lag 350.000 til omlag 230.000 personell. En slik styrke vil fortsatt koste mer enn det Afghanistan selv vil ha mulighet til å finansiere. Det er derfor viktig at både Nato og det bredere internasjonale samfunnet bidrar med finansieringen.