Historisk arkiv

Arktisk råd ønsker nye observatører velkommen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at seks nye land pluss EU er tatt opp som observatører i Arktisk råd. Dette bekrefter Arktisk råd sentrale stilling som internasjonal møteplass for Arktiske spørsmål, sier utenriksminister Espen Barth Eide som deltar på ministermøtet i Kiruna.

- Jeg er glad for at seks nye land pluss EU er tatt opp som observatører i Arktisk råd. Dette bekrefter Arktisk råd sentrale stilling som internasjonal møteplass for Arktiske spørsmål, sier utenriksminister Espen Barth Eide som deltar på ministermøtet i Kiruna. 

De seks landene som nå er tatt opp som permanente observatører i Arktisk råd er India, Italia, Japan, Kina, Singapore og Sør-Korea. Det er tatt en prinsippbeslutning om at også EU skal bli observatør, men dette vil først skje når visse utestående spørsmål mellom EU og Canada er avklart. 

- Jeg tror spørsmålet om EUs observatørplass vil løse seg snarlig, ettersom EU-kommisjonens president Barroso allerede har skrevet til Canadas statsminister med et  utkast til løsning, sier Eide. 

Ministermøtet vedtok også anbefalingene fra tre nye rapporter som gir banebrytende kunnskap om klima og miljø i Arktis. Rapporten om kortlivede klimadrivere viser at utslipp som sot og metan står for hele 30-40% av de menneskeskapte klimaendringene i verden. I Arktis kan tilleggseffekten av sot på is og snø være tre til fire ganger så stor som effekten av oppvarming i atmosfæren. Effekten av utslippsreduksjoner i nord kan derfor være betydelig. 

- Det at Arktisk råd framskaffer ny kunnskap om klimaendringer er en viktig bekreftelse på rådets ledende rolle når det gjelder miljøspørsmål i Arktis. Å redusere utslipp fra sot og metan er helt nødvendig førstehjelp for miljøet i nord. Det vil likevel være like viktig å redusere de globale utslipp av CO2 og dermed bremse global oppvarming, sier Eide.      

Møtet i Arktisk råd vedtok å inngå en avtale for samarbeid om oljevernberedskap i Arktis. Avtalen sikrer at alle medlemsland koordinerer sine ressurser og innsats dersom en ulykke skulle inntreffe. Avtalen legger grunnlag for videre utvikling på området. 

Arktisk råd er nå etablert med et permanent sekretariat i Tromsø. Møtet i Kiruna var siste møte under svensk formannskap, Canada  har nå overtatt formannskapet i Arktisk råd.

De åtte medlemslandene i Arktisk råd samlet i Kiruna 15. mai 2013.