Historisk arkiv

Forbudet mot klasevåpen: Statspartsmøte i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nett-TV

Forbudet mot klasevåpen redder liv: Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpner statspartsmøtet i Oslo

Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpner det tredje statspartsmøtet for Konvensjonen om klaseammunisjon som finner sted i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) 11.-14. september 2012. Mer enn 700 representanter for rammede land, andre stater, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnet er samlet for å snakke om fremdriften i arbeidet med å gjøre land trygt for klasevåpen og med å bistå ofrene. Andre talere i åpningssesjonen er Libanons utenriksminister Adnan Mansour, visepresident i Den internasjonale Røde Kors-komitéen Christine Beerli, Neil Buhne, leder for UNDPs Bureau for Crisis Prevention and Recovery, Geneva Liaison Office og sivilsamfunnets representant Branislav Kapetanovic som selv har overlevd en klasevåpenulykke.