Historisk arkiv

Arbeidet med en stortingsmelding om global helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Møte med representanter for det sivile samfunn, Oslo 18. oktober 2010

Hovedformålet med stortingsmeldingen er å forankre norsk innsats på global helse og rapportere om dette arbeidsområdet, sa utenriksminister Støre bl.a.da han innledet på møtet med representanter for det sivile samfunn.

Støre brukte følgende momenter (sjekkes mot fremføringen) 

 • Velkommen. Hovedformålet med meldingen: Å forankre norsk innsats på global helse og rapportere om dette arbeidsområdet. Nødvendigheten av å foreta prioriteringer: Hva er viktig og hvor kan vi gjøre en forskjell? Noe av det som skal vektlegges i meldingen er:
 • Områder innen de helserelaterte tusenårsmålene hvor resultater for tiden er fraværende.
 • Nettverket for utenrikspolitikk og globale helse.
 • Om motstridende interesser, som f.eks. livsstil versus næringsinteresser.
 • Maktbalansen globalt og innen global helse – hvor kan Norge påvirke?
 • Omtalen av det internasjonale fokuset i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2011 gir en avgrensning til de områder og den innsats som det vil være naturlig å behandle i denne stortingsmeldingen.
 • Bruken av norsk kompetanse og norske fagmiljøer er viktig å framheve.
 • Innenfor utenrikspolitikken: Hvor er samarbeidsflatene, temaene og aktørene som vi kanskje ikke har tenkt (nok) på som kan fremme nasjonal og global helse? Hvordan kan vi være enda mer strategiske i våre prioriteringer?
 • Viktig å tenke arenaer. Helse er en del av mange områder, f.eks. nordområdene, handel, væpnet vold, klima, nedrustning, m.v. Stikkord: koherens. Politikken skal henge sammen.
 • Menneskerettigheter et annet relevant felt.
 • Private finansieringskilder – som i f.eks. Gavi, kan også utgjøre et dillemma – men de gir resultater og er effektive. Uten private givere, mye mindre ressurser og dermed færre resultater. Fra norsk side vektlegges derfor at offentlig/private ordninger må ha tung FN-tilstedeværelse. FN må opprettholdes som den normgivende aktør innen global helse.
 • Fokus på både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer i stortingsmeldingen. Dobbel byrde for mange fattige land. Vi får også dette tilbake med endrede globale rammer og økende migrasjon.