Historisk arkiv

Om Høyres ansvar og Datalagringsdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Artikkel i VG, 08. september 2010

Det handler om å peke på det ansvaret Ap og H nå sammen har for å finne en riktig balanse mellom personvern og kriminalitetsbekjempelse, skriver utenriksminister Støre i et svar på artikler i VG og Aftenposten om Datalagrinsdirektivet.

På lederplass 7. september mener VG, som Aftenposten dagen før, at det er frekt av meg å peke på Høyres ansvar når det gjelder innlemming av EUs datalagringsdirektiv. Hvis det er så viktig burde Ap få med seg sine regjeringspartnere, og ikke peke på Høyre, skriver avisen. 

For mange måneder siden ble det avklart at i denne saken, som en av ytterst få, vil regjeringspartiene skille lag og ikke legge frem et felles standpunkt. Ap er for innlemmelse av direktivet, vi mener at vi gjennom den nasjonale tilpasningen kan ivareta viktige personsikkerhetshensyn samtidig som vi deltar i et alleuropeisk tiltak for kriminalitetsbekjempelse. SV og Sp er mot. Dette er tydelig nedfelt i Soria Moria II-erklæringen og det betyr at saken sendes til Stortinget for beslutning.  

På Stortinget er det kun ett parti som har lagt en åpen og søkende holdning til grunn når det gjelder datalagringsdirektivet, og det er Høyre. For å få flertall på Stortinget må altså Arbeiderpartiet og Høyre finne sammen. Er det frekt å påpeke det? 

Jeg har tro på at vi skal finne frem til en slik enighet. Høyres talsmann i saken, Trond Helleland, peker på at det ikke er uoverstigelig avstand på flere av de punktene som tillater nasjonal behandling og at vi må finne en rimelig løsning. 

Jeg har minnet om at et nei vil bety at Norge blir det eneste av de 30 landene i EØS-området som stiller seg på utsiden av dette viktige kriminalitetsbekjempende tiltaket. Det mener jeg vil slå negativt ut for Norge og nordmenns trygghet. Å påpeke dette handler ikke om å «fiske i rørt Høyrevann» eller å «sende regningen til Høyre», som VG skriver. Det handler om å peke på det ansvaret Ap og H nå sammen har for å finne en riktig balanse mellom personvern og kriminalitetsbekjempelse.