Forsiden

Historisk arkiv

Forskning og utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs utdanningsprogrammer og i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Siden er ikke i bruk. Klikk her for oppdatert informasjon.