Meld. St. 17 (2009–2010)

Samarbeidet i NATO i 2009

Til innhaldsliste

Tilråing

Utanriksdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 21. mai 2010 om samarbeidet i NATO blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet