Meld. St. 17 (2009–2010)

Samarbeidet i NATO i 2009

Samarbeidet i NATO i 2009

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no