Europakommisjonen la fram melding om utdanning og kultur 14. november

Rapport fra EU-delegasjonens utdanningsråd Ragnhild Skålid.

Dokumentet er et bidrag fra Europakommisjonen til stats- og regjeringssjefenes diskusjoner under Social Summit i Gøteborg 17. november, der utdanning og kultur står på dagsorden under lunsjen.

 • Europakommisjonen la 14. november fram en melding om utdanning og kultur: Strengthening European Identity through Education and Culture
 • Meldingen presenterer Kommisjonens visjon om hvordan man kan skape et European Education Area, et europeisk utdanningsområde, innen 2025
 • Meldingen knytter seg til diskusjonene om Europas framtid, Future of Europe

Et europeisk utdanningsområde

Når det gjelder visjonen om det europeiske utdanningsområdet, heter det i pressemeldingen at dette bør inkludere:

 • Making mobility a reality for all
 • The mutual recognition of diplomas
 • Greater cooperation on curricula development
 • Improving language learning
 • Promoting lifelong learning
 • Mainstreaming innovation and digital skills in education
 • Supporting teachers
 • Creating a network of European universities
 • Investing in education
 • Preserving cultural heritage and fostering a sense of a European identity and culture
 • Strengthening the European dimension of Euronews


Pressemelding og diverse dokumenter knyttet til meldingen ligger her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm


Kommisjonens key policy suggestions til stats- og regjeringssjefene på Social Summit ligger her: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-key-policy-suggestions_en.pdf