Høring - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med tilhørende forskrifter

Kulturdepartementet sender med dette på høring forlag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven), forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften) og forskrift av 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Status: På høring

Høringsfrist: 23.02.2018

Vår ref.: 18/144

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram. 

Departementene
Fylkeskommunene
Abelia
Aller Media AS
Altibox AS
Amedia AS
Annonsørforeningen - ANFO
Barneombudet
BarneVakten
Bergen Media By
Bonnier Media
Discovery Networks Norway
Egmont
Familie & Medier
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Get
HBO Nordic
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyskolen i Oslo og Akershus
IKT-Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Instituttt for samfunnsforskning
Kabel-Norge
Konkurransetilsynet
Kringkastingsringen
Kringkastingsrådet
Landslaget for Lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Modern Times Group AB
Noregs Mållag
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges markedsføringsforbund
Norges televisjon AS
Norsk filminstitutt
Norsk Journalistlag
Norsk Lokalradioforbund
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
NRK AS
P4 Radio Hele Norge
Radio Energy, NRJ Norge AS
Riksmålsforbundet
Sámediggi/Sametinget
SBS Discovery
Schibsted ASA
Språkrådet
Telenor Broadcast Holding AS
TV 2 AS
TVNorge AS
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
VG
Viasat AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund