Delutredning: Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

Delutredning fra Mediemangfoldsutvalget til Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sendte 19. september 2016 et brev der utvalget ble bedt om å vurdere fire modeller for medfinansiering av kommersiell allmennkringkasting innen 17. oktober 2016

Delutredningen "Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting" (.pdf) ble overlevert av utvalgsleder Knut Olav Åmås til kulturminister Linda Hofstad Helleland 18. oktober 2016.