Rapport: Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

Rimmereid-rapporten

Utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 2. oktober 2015, avgitt til Kulturdepartementet 1. juli 2016.

Dagens finansieringsmodell med kringkastingsavgift er vel etablert og har bred oppslutning i befolkningen. I lys av den teknologiske utviklingen og nye medievaner, mener ekspertgruppen at dagens grunnlag for
innkreving av kringkastingsavgiften ikke er egnet for fremtiden. En fremtidig finansiering av NRK må hvile på et teknologi- og plattformnøytralt grunnlag, og omfatte både lineære og ikke-lineære medietjenester.

Rapporten Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK (.pdf)