Historisk arkiv

Kulturministeren mottok rapport om finansiering av NRK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag la Rimmereidutvalget fram sine vurderinger av framtidige modeller for offentlig finansiering av NRK.

I oktober i fjor satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skulle vurdere hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser ulike finansieringsmodeller kan ha.

Utvalgets rapport

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder Tore Olaf Rimmereid.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder Tore Olaf Rimmereid. Foto: Elisabeth Fjørtoft/KUD

- Utvalget har gjort et svært grundig arbeid. Dette vil inngå i det arbeidet jeg nå skal gjøre før regjeringen vil legge fram sin anbefaling for Stortinget innen utgangen av året, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner. Det norske mediemangfoldet, og ikke minst demokratiet vårt, trenger en sterk og uavhengig allmennkringkaster. Derfor er det viktig at vi sikrer NRK finansiell stabilitet. Samtidig må finansieringen av NRK ha legitimitet i befolkningen, slik lisensen har hatt til nå, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Utvalget har vært ledet av siviløkonom Tore Olaf Rimmereid. Med seg har han hatt: Sissel Jensen, (dr.oecon og førsteamanuensis ved NHH), Bente Sollid Storehaug (CEO i ESV Digital AS) og Johann Roppen (Professor i journalistikk og rektor ved HVO).