Høring – utredning av fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

Rapporten Finansiering @NRK – Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK ble overlevert Kulturdepartementet 1. juli 2016. Kulturdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2016

Vår ref.: 16/5096

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen                                                                        

Nina Økland
Ekspedisjonssjef

Tove Laurhammer Tennbakk
rådgiver

Abelia
Akademikerne
Aller Media AS
Altibox AS
Amedia AS
Annonsørforeningen - ANFO
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bergen Media By
Bonnier Media
Datatilsynet
Den norske filmskolen
Den norske Revisorforening
Discovery Networks Norway
Direktoratet for økonomistyring
Egmont
Eyeworks Dinamo
Fagpressen
Familie &  Medier
Film & Kino
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fritt Ord
Get
Handelshøyskolen BI
HBO Nordic
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag
Høyskolen i Oslo og Akershus
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Kabel-Norge
Konkurransetilsynet
KOPINOR
Kringkastingsringen
Kringkastingsrådet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen - LO
Mastiff Entertainment
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Modern Times Group AB
Monster
Nordisk Film Distribution AS
Nordisk Film TV
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Huseierforbund
Norges televisjon AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk IP-TV forbund
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening
Norske Filmbyråers Forening
Norske Filmregissører
NRK AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
P4 Radio Hele Norge
Polaris Media
Post- og teletilsynet
Radio Energy, NRJ Norge AS
Riksrevisjonen
Rubicon TV
Sámediggi/Sametinget
SBS Discovery
Schibsted ASA
Senter for rettsinformatikk 
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statens innkrevingssentral
Strix Television
Telenor Broadcast Holding AS
TV 2 AS
TVNorge AS
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim 
VG
Viasat AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Departementene
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Samferdselsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Finansdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fylkeskommunene
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal  fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune