Høring – utredning av fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

Rapporten Finansiering @NRK – Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK ble overlevert Kulturdepartementet 1. juli 2016. Kulturdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.09.2016