Høring - NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.09.2014

Høringsfristen var forlenget til 3. september.

Vår ref.: 14/409 M3 HHO:elt

Høring – NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til eventuelle underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringsnotatet og liste over høringsinstansene er tilgjengelig på: www.regjeringen.no/kud-hoeringer.

Høringsfristen er 26. august 2014. Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@kud.dep.no.

Med hilsen

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Øyvind Christensen
                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

 

 

Departementene

Fylkeskommunene

Abelia

Akademikerne

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia AS

Annonsørforeningen - ANFO

Barneombudet

BarneVakten

Bergen Media By

Bonnier Media

Den norske filmskolen

Den norske turistforening

Egmont

Eyeworks Dinamo

Familie &  Medier

Film & Kino

Filmparken AS

Filmreg

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fritt Ord

Get

Gyro

HBO Nordic

Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyskolen i Oslo og Akershus

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Kabel-Norge

Konkurransetilsynet

KOPINOR

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen - LO

Mastiff Entertainment

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Monster

Musikernes fellesorganisasjon

Nordisk Film Distribution AS

Nordisk Film og TV

Noregs Mållag

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges markedsføringsforbund

Norges televisjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk meteorologisk institutt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

NORWACO

NRK Aktivum

NRK AS

NRK Nynorsk mediesenter

Næringslivets Hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Polaris Media

Post- og teletilsynet

Radio Energy, NRJ Norge AS

Riksmålsforbundet

Rubicon TV

Sámediggi/Sametinget

SBS Discovery

Schibsted ASA

Senter for rettsinformatikk 

Sponsor- og eventforeningen

Språkrådet

Strix Television

Telenor Broadcast Holding AS

TV 2 AS

TV 3 AS

TVNorge AS

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim 

VG

Viasat AS

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund