Høring - NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.09.2014

Høringsfristen var forlenget til 3. september.