Høring – NRKs bidrag til mediemangfoldet

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet rapporten "NRKs bidrag til mediemangfoldet". Rapporten sendes nå på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.05.2018

Vår ref.: 17/4270

Kulturdepartementet sender med dette rapporten "NRKs bidrag til mediemangfoldet" på høring. På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet vurdert 

  1. hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold,
  2. i hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet og
  3. hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

Rapporten er tilgjengelig her: www.regjeringen.no/2596821   

I budsjettproposisjonen for 2019 skal det for første gang fastsettes et fireårig styringssignal for NRKs totale økonomiske rammer. Da vil departementet også vurdere omfanget av samfunnsoppdraget og hvordan NRK innvirker på det totale mediemangfoldet, blant annet basert på Medietilsynets rapport og innspillene fra høringen.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg om rapporten.

Høringsfristen er 22. mai 2018. Benytt den digitale løsningen på https://www.regjeringen.no/2597908 for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

 

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Tove Laurhammer Tennbakk
rådgiver

 

Abelia

Akademikerne

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia AS

Annonsørforeningen - ANFO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneombudet

BarneVakten

Bedriftsforbundet

Bergen Media By

Bonnier Media

Discovery Networks Norway

Den norske filmskolen

Den norske turistforening

Egmont

Eyeworks Dinamo

Fagpressen

Familie &  Medier

Film & Kino

Filmparken AS

Filmreg

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsrådet

Fritt Ord

Get

Gyro

HBO Nordic

Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyskolen i Oslo og Akershus

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Instituttt for samfunnsforskning

Kabel-Norge

Konkurransetilsynet

KOPINOR

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen - LO

Mastiff Entertainment

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Monster

Musikernes fellesorganisasjon

Nasjonalbiblioteket

NFI

NHO

Nordisk Film Distribution AS

Nordisk Film og TV

Noregs Mållag

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges markedsføringsforbund

Norges televisjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk meteorologisk instiuttt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

NORWACO

NRK Aktivum

NRK AS

NRK Nynorsk mediesenter

Næringslivets Hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Polaris Media

Post- og teletilsynet

Radio Energy, NRJ Norge AS

Riksmålsforbundet

Rubicon TV

Sámediggi/Sametinget

SBS Discovery

Schibsted ASA

Senter for rettsinformatikk 

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Sponsor- og eventforeningen

Språkrådet

Studvest

Strix Television

Telenor Broadcast Holding AS

TV 2 AS

TV 3 AS

TVNorge AS

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim 

VG

Viasat AS

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Samisk forlegger- og avisforening

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal  fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune