Forsiden

NRKs bidrag til mediemangfoldet

Medietilsynet april 2018

En analyse av NRKs bidrag til innholds- og bruksmangfoldet, NRKs samarbeid med andre medieaktører og konkurransemessige virkninger av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett.

Rapport fra Medietilsynet "NRKs bidrag til mediemangfoldet" (.pdf)

Underlagsrapporter og analyser bestilt av Medietilsynet: