2 Fondets formål

Statens fiskefond skal brukes til å finansiere tiltak for anadrome laksefisk .

Inntektene i Statens fiskefond skal finansiere utgifter over statsbudsjettet til å sikre og utvikle bestander av ville anadrome laksefisk og legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk.