8 Statsregnskapet

Miljødirektoratet skal rapportere for Statens fiskefond til statsregnskapet i henhold til bestemmelsenes punkt 3.5.6. Klima- og miljødepartementet skal ha kopi av månedlig likviditetsrapport.