Instruks for Statens fiskefond

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av § 3 i Reglement for økonomistyring.

Les dokumentet

Fastsatt 14. juni 2021, gjeldende fra 1. juli 2021

Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av § 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 1. juli 2021.

Oslo 14.06.2021

Signatur Rom Rådahl

Tom Rådahl

departementsråd