Meld. St. 12 (2011–2012)

Stat og kommune – styring og samspel

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet 10. februar 2012 om Stat og kommune – styring og samspel blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet